Vælg en side

Arbejdet med digital dannelse i skolen kan bl.a. hjælpe til at forebygge og håndtere digital mobning.

Grundlæggende handler digital dannelse i skolen om den alment dannende opgave, som skolen skal være med til at løse. Denne opgave er under stærk indflydelse af, at vi lever i en digital tidsalder, hvor børn tidligt kommer tidligt online på forskellige måder, uden nødvendigvis at have indsigt i, hvad deres gøren og laden på nettet har af betydning for dem selv og andre. 

Digital dannelse i skolen handler om, at eleverne får opbygget et sundt forhold til digitale medier samt et sundt forhold til de mennesker, de er i kontakt med via digitale medier. De skal lære at begå sig i en digital verden, der er kompleks og rummer et hav af muligheder for at være online.

Digital dannelse vedrører derfor emner som: netetik, digitale fodspor, sociale medier, robusthed, digital mobning, kritisk mediebrug og sikkerhed på nettet.

Arbejdet med digital dannelse i skolen kan medvirke til at skabe trygge rammer om børnenes sociale liv i og uden for skolen, da fællesskaber, herunder skolens, idag også ofte strækker sig langt ind i den virtuelle verden.

Den Digitale Skole  arbejder med digital dannelse for både elever, lærere, ledelse, andet pædagogisk personale samt forældre. Vi tilbyder undervisningsforløb, undervisningsmateriale, lærerkurser og workshops samt foredrag og oplæg.

 

[beetech_prolist color=”#0d0c0c” fa=”fa-phone”][beetech_proli color=”#0d0c0c” fa=”fa-phone”]Er I interesserede i, hvordan Den Digitale Skole kan hjælpe jer med digitale dannelsesproblematikker? Ring: 29 766 877[/beetech_proli][/beetech_prolist]

 

Relaterede emner

 

[beetech_pronotice layout_notice=”layout-3″ notice_bg_color=”#d1c132″ fa_class_notice=”fa-graduation-cap”] LÆRERKURSUS I DIGITAL DANNELSE[/beetech_pronotice]

[beetech_pronotice layout_notice=”layout-3″ notice_bg_color=”#d1c132″ fa_class_notice=”fa-child”] UNDERVISNINGSFORLØB I DIGITAL DANNELSE TIL INDSKOLINGEN[/beetech_pronotice]

[beetech_pronotice layout_notice=”layout-3″ notice_bg_color=”#d1c132″ fa_class_notice=”fa-child”] UNDERVISNINGSFORLØB I DIGITAL DANNELSE TIL MELLEMTRINNET[/beetech_pronotice]

[beetech_pronotice layout_notice=”layout-3″ notice_bg_color=”#d1c132″ fa_class_notice=”fa-child”] UNDERVISNINGSFORLØB I DIGITAL DANNELSE TIL UDSKOLINGEN[/beetech_pronotice]

[beetech_pronotice layout_notice=”layout-3″ notice_bg_color=”#d1c132″ fa_class_notice=”fa-graduation-cap”] OPLÆG OM SKOLEN SOM DIGITAL DANNELSESINSTITUTION[/beetech_pronotice]

[beetech_pronotice layout_notice=”layout-3″ notice_bg_color=”#d1c132″ fa_class_notice=”fa-sitemap”] UDVIKLING AF DIGITAL STRATEGI OG ANTIMOBBEPOLITIK[/beetech_pronotice]