digital didaktik

Digital didaktik i skolen

Digital didaktik handler om at styrke fagligheden og læringspotentialet  i undervisningen med digitale teknologier.

It og digitale medier skaber ikke på egen hånd en bedre undervisning. Men med en digital didaktik, kan man udnytte de nye teknologiers fulde potentiale. It og digitale medier kan være med til at skabe rammer om en bedre undervisning og nemmere arbejdsgange for personale og elever. Men anvendelsen af digitale teknologier i skolen betyder ikke per automatik, at undervisning bliver bedre. Sommetider kan det modsatte endda være tilfældet.

For at udnytte de digitale teknologiers fulde potentiale kræver det, at man har indsigt i de muligheder og potentialer, de digitale teknologier rummer. Samtidigt skal man forstå at sætte dem i spil på en måde, der beriger af undervisningen og styrker fagligheden hos både elever og lærere.

Digital didaktik handler om at skabe disse rammer for brugen af digitale teknologier i undervisningen

Den Digitale Skole kan gøre jer skarpere på digital didaktik. Med det rette didaktiske afsæt til arbejdet både på det strategiske niveau og det mere praksisnære niveau, kan jeres it-profil og digitale faglighed styrkes markant.

 

  • Er I interesserede i, hvordan Den Digitale Skole kan hjælpe jer med at styrke fagligheden gennem digital didaktik? Ring: 29 766 877

 

Relaterede emner