Kom godt igang med kodning og programmering

kodning og programmeringKom godt igang med kodning og programmering er Den Digitale Skoles undervisningsforløb i kodning og programmering til alle årgange. Forløbet styrker elevernes kompetencer i logisk tænkning og problemløsning. Samtidig kan eleverne få en fornemmelse byggestenene i de digitale teknologier, vi anvender til hverdag. Det betyder også, at de bliver mere bevidste og kritiske mediebrugere på sigt.

Forløbet kan læne sig op ad undervisningen i matematik eller natur teknologi, men kan også indgå som en del af temauger, projektdage eller lignende.

I dette forløb arbejdes primært med blok programmering i småspil og løsning af opgaver gennem gratis webbaserede tjenester. Materialet kræver derfor ikke tilkøb af software eller lignende.

 

Husk, Den Digitale Skole tilbyder altid at stå for hele eller dele af undervisningen i forbindelse med salg af undervisningsmaterialer, hvis I ønsker én, der skal gå forrest, når nye tiltag skal søsættes.

 

Målgruppe

  • Elever i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen (0.-10. klasse) – materialet og forløbet tilpasses årgangen.

Udbytte

  • Eleverne bliver bekendte med, hvad kode og programmering er
  • Eleverne får indsigt i, hvordan apps og andet software, de bruger til hverdag er bygget op og virker
  • Eleverne har programmeret og kodet i simple opgaver og spil
  • Eleverne har en forståelse af forskellige variable i kodning