Vælg en side

Vi har hørt mange eksperter udtale sig om mobilforbud i skolen: Læger, forskere og professorer indenfor en række områder. Men hvad har vi hørt fra lærerne, som hver dag står i klasselokalerne og løser de problemer og udnytter de muligheder, mobiltelefonerne bringer med sig?

For at lade flere lærere komme til orde i debatten, har jeg gennemført en spørgeskemaundersøgelse med en række spørgsmål om forbud, problemer og muligheder med mobiltelefoner i skolen. Jeg vil her præsentere de holdninger og erfaringer, som 163 lærere i grundskolen gav til kende i undersøgelsen og på denne baggrund rejse nogle relevante spørgsmål til debatten.

Mobilforbuddet i Frankrig har igen ført til debat. Mens det totale mobilforbud har tabt pusten en smule politisk herhjemme, har S og R istedet foreslået at gøre det lovpligtigt med en mobil politik på samme måde som en antimobbepolitik.

Formand for Skole og Forældre, Mette With Hagensen, siger dog her at man er ved at sparke en åben dør ind, da skolerne allerede har, eller er ved at udvikle politikker på området. Dette understøttes også af Andreas Lieberoth, der er lektor på DPU og igang med et større studie om mobilpolitik på landets skoler.

Den Digitale Skole

34% af de adspurgtes skoler har allerede forbud i hele skoletiden mod 23% af skolerne, der ingen regler har, der begrænser brugen af telefonerne i skoletiden. Hvorvidt dette er en fri mobilpolitik, eller, at man endnu ikke har lavet regler på området, viser undersøgelsen ikke.

Men det er kun indenfor denne gruppe, at der potentielt er skoler uden regler og retningslinjer, hvilket er i tråd med Mette With Hagensens udtalelser.

Knap hver fjerde skole har forbud i timerne, 5% forbud i frikvartererne og 16% har mere differentierede regler.

 

Er gode mobilvaner en skole- eller forældreopgave?

Der er bred enighed om, at skolen skal spille en aktiv rolle i at lære børnene fornuftige mobilvaner, sammen med forældrene, blandt 90% af lærerne. De resterende 10% mener, at det udelukkende er en forældreopgave. Ingen har svaret, at det alene er skolens opgave.

 

Forbud i hele skoletiden er både en god og en dårlig ide, ifølge lærerne

Mere end en tredjedel af de adspurgte lærere (36 %), mener det er en god ide med et forbud i hele skoletiden, mens 24% mener, forbud slet ikke er en løsning.

Der er 14%, der mener, at telefonerne udelukkende skal forbydes i timerne, mens 11% mener, de kun skal forbydes i frikvartererne.

Den Digitale Skole

Et flertal af lærerne er fortalere for regulering af elevernes adgang til telefonerne. Samtidigt afspejler lærernes holdninger i stor udstrækning skolernes regler. Den største uoverensstemmelse er, at væsentligt flere lærere ønsker et forbud, der begrænser sig til frikvartererne.

“Det kan aldrig være andre end lærerteamet der sætter klassereglerne. Lærere kan klædes på iform af digital dannelse – diverse materialer og kurser/oplæg – det kræver at man tør tage klasserumsledelsen.” (Udtalelse fra undersøgelsen)

 

Mobiltelefonerne skaber problemer for de fleste

63% oplever problemer med mobiltelefoner i skoletiden i nogen eller høj grad. 23% oplever slet ikke problemer med mobiltelefoner i skoletiden. Totalforbud angives af flere lærere som den direkte årsag til, at man ikke oplever problemer.

Den Digitale Skole

De hyppigst nævnte problemer er, at telefonerne er et forstyrrende element i undervisningen, elevernes manglende sociale samvær i frikvartererne og konflikter på sociale medier.

Det er ikke kun eleverne, der er årsag til, at telefonerne bliver et forstyrrende element i skolen. Det nævnes af flere, at forældre kan være en del af problemet, da de ringer og skriver til deres børn i  skoletiden og også bliver involveret unødigt i konflikter i skoletiden via telefonen.

“For bare 5-7 år siden var mobiltelefoni et stort problem blandt eleverne, men er det ikke længere. Derimod er det et problem med forældrene, der ringer op midt i lektionerne og at de ringes op af nogle børn, der trækker “forældrebremsen” i stedet for at løse konflikter og problemer selv.” (Udtalelse fra undersøgelsen)

 

Mobiltelefonens potentiale i undervisningen

Mobiltelefonen er langt fra kun et problembarn. Der er udbredt brug af mobiltelefonen som værktøj i undervisningen, hvor 61% anvender, eller rettere, lader eleverne anvende telefonen i undervisningen i nogen eller høj grad.

Den Digitale Skole

Det er særligt brugen af mobiltelefonens kamera, deltagelse i quiz/tests, netsøgning, lommeregner, lydafspiller og som læseunderstøttende redskab. Samtidigt angiver flere, at de på trods af forbud hele skoledagen anvender telefonen i undervisningen. Dette kan være udtryk for, der findes forbud med modifikationer, men også, at reglerne måske ikke håndhæves fuldt ud.

 

Mobiltelefoner på godt og ondt

Der er tydeligt, at de fleste lærere både forstår og benytter mobiltelefonernes faglige muligheder, men vi kan ikke komme udenom, at de også skaber problemer.

Lærerne fraskriver sig ikke opgaven med at lære eleverne gode mobilvaner. Paradoksalt nok, mener mange, at et forbud i hele skoletiden er vejen frem.

Er dette udtryk for en rådvildhed i forhold til at løse opgaven, eller mener lærerne, at opgaven kan løses ved at låse mobilerne inde i et skab?

“Telefonen er blevet en livsnerve for unge ligesom voksne, men jeg tror ikke på at folkeskole elever er konsekvensbevidste nok. Folkeskolen skal danne elever, og dette opnås mere formålsfuldt, hvis elever lærer og vises, hvornår en telefon skal bruges og hvornår den ikke skal.” (Udtalelse fra undersøgelsen)

 

Debatten handler om mere end bare mobiltelefoner

Telefonens funktion i undervisningen kan langt hen ad vejen erstattes af en computer eller tablet. Spørgsmålet er så, om vi skal tage ét device fra eleverne og erstatte det med et andet forældre- eller skattebetalt device, der løser samme opgave? Spørgsmålet rummer en række problemstillinger, ikke mindst for de skoler, der benytter B(ring) Y(our) O(wn) D(evice).

Med den store tilslutning til forbud er det vigtigt, at vi diskuterer, hvorvidt telefonen er det egentlige problem? Skal vi også forbyde smartwatches, Google Glasses og det næste stykke digitale smartteknologi for at imødekomme (eller modstå) den digitale udvikling? Heri ligger dannelsesdebatten og skolens rolle i børnenes digitale liv. Hvis du gerne vil læse mere om emnet, er det noget, jeg uddyber i Kristeligt Dagblad.

“Skolen bør undervise i digital dannelse. Mobiltelefoner hører ind under dette” (Udtalelse fra undersøgelsen)

 

Lokale løsninger er vejen frem

Hvis skolerne er med fremme, når det gælder regler og retningslinjer for mobiltelefoner, er lovgivning på området så overflødig?

De mange holdninger, erfaringer og kulturer peger på, at lokale løsninger er vejen frem, hvis lærerne også skal have indflydelse på skolernes regler og retningslinjer. Måske er det netop det, der allerede ses i de store sammenfald mellem lærernes holdninger til emnet og skolernes aktuelle regler. Man kan håbe, at det er udtryk for, at lærerne i stor grad har været medvirkende til at lave reglerne.

“Ja, det er meget billige point at mene at skolen skal have en mobil-politik. Det har de nok allerede, enten på mikro eller makroniveau. Ministeren siger det fornuftigt nok. “Det håndterer den enkelte skole” og så videre med mere fornuftige ting, tak.” (Udtalelse fra undersøgelsen)

Har jeres skole en mobilpolitik på plads?

 

Lidt om demografien

Til undersøgelsen var 163 respondenter, der alle var lærere i grundskolen. De fordeler sig således, at 82,4% var folkeskolelærere og 14,1% lærere på de frie skoler (privat-, efter-, lilleskoler m.v.). Derudover er der en gruppe på 3,7%, der består af lærere på specialskoler.

Heraf har 19,6% indskoling som primært arbejdsområde, 33,7% mellemtrinnet og 44,8% udskolingen, med en restgruppe på 1,9%, der har angivet andet. Dermed er der i undersøgelsen en overvægt af udskolingslærere.

Undersøgelsen af gennemført og her gennemgået af Mikkel Offenberg, indehaver og konsulent hos Den Digitale Skole.