Indskoling

it i indskolingen

Vil I sikre jer, at elevernes første møder med it i indskolingen bliver mere udbytterigt, end det er i dag?

Den Digitale Skole tilbyder en række pakker og services rettet mod elever og lærere i indskolingen. De kan allesammen være med til at sikre, at jeres yngste klasser får den bedst mulige start på deres digitale skoleliv, så de bliver kompetente og robuste digitale brugere.

Husk, Den Digitale Skole tilbyder altid at stå for hele eller dele af undervisningen i forbindelse med de undervisningsmaterialer, der tilbydes.

 

  • Er I interesserede i at høre mere om, hvad Den Digitale Skole kan gøre for jeres indskoling? Ring: 29 766 877

 

Produkter i denne kategori