Kom godt igang med digital dannelse i indskolingen

digital dannelse i indskolingen

Kom godt igang med digital dannelse i indskolingen er Den Digitale Skoles undervisningsforløb i digital dannelse til indskolingen. Forløbet tilbydes både som undervisningsforløb, med Den Digitale Skole som underviser, eller som undervisningsmateriale, hvor I selv står for undervisningen.

Arbejdet med digital dannelse i indskolingen  handler om at få etableret sunde vaner for elevernes kommunikation og bevidstgøre eleverne om de konsekvenser, der er ved at være online.  

Dette materiale fra Den Digitale Skole tager sit udgangspunkt i, at internettet er en fantastisk ting, der kan hjælpe og glæde os på mange områder, men at der samtidigt er omstændigheder, vi skal være opmærksomme på og visse faldgruber ved at være online

Der kan være store skel i relation til, hvor langt fremme eleverne er på forskellige medier og derfor vil nuanceringen af materialet med fordel kunne ske på baggrund af et brief med ledelse og/eller lærere for målgruppen. Kom godt igang med digital dannelse i indskolingen vil dog typisk arbejde meget proaktivt og forebyggende med de mindste elever, så de får opbygget en bevidsthed og nogle kompetencer, som de kan tage med sig videre på deres færd i den digitale verden. 

Målgruppe

  • Børn i indskolingen (1.-3. klasse)

Udbytte

  • Styrkelse elevernes indsigt i, hvad det vil sige at være online, herunder deling og digitale fodspor
  • Skabe refleksioner over elevernes egen medievirkelighed
  • Redskaber til håndtering af ‘faldgruber’ online
  • Skabelse af fælles fodslag på klasse og skoleniveau omkring regler for digtal trivsel
  • Forebygning af digital mobning

Der arbejdes derudover med følgende færdighedsmål for it og kommunikation I dansk fra Undervisningsministeriet

  • Eleven har viden om modtager- og afsenderforhold i digital kommunikation
  • Eleven kan sætte sig ind afsenderens eller modtagernes oplevelse af kommunikationen