Bliv klædt på til arbejdet med digital dannelse

lærerkursus i digital dannelse

Bliv klædt på til digital dannelse er Den Digitale Skoles kursus i digital dannelse for lærere og andet pædagogisk personale. Kurset klæder lærere og andet pædagogisk personale på til selv at tage hånd om både pædagogiske og undervisnings opgaver, der er forbundet med digital dannelse på skolen.

Kurset arbejder med eksemplariske scenarier og tager personalet med ind i et digitalt dannelsesunivers gennem case materiale og didaktiske metoder.

Forløbet kan udfoldes bredt, men kan ligeledes tilpasses specifikke klassetrin og indskoling, mellemtrin eller udskoling.

Husk, Den Digitale Skole tilbyder altid vejledning i undervisningen, hvis I ønsker en, der skal gå forrest når nye tiltage skal søsættes.

 

Målgruppe

  • Lærere, pædagogisk personale og lærerstuderende

Udbytte:

  • Indsigt I hvad digital dannelse betyder i børnehøjde
  • Kompetencer i at planlægge og gennemføre undervisning om digital dannelse
  • Didaktiske værktøjer til arbejdet med digital dannelse
  • Forbedret evne til at skabe gode sociale relationer i den digitale verden samt forebygge digital mobning