Kom godt igang med digital dannelse på mellemtrinnet

Kom godt igang med digital dannelse på mellemtrinnet er Den Digitale Skoles undervisningsforløb i digital dannelse til mellemtrinnet. Forløbet tilbydes både som undervisningsforløb, med Den Digitale Skole som underviser, eller som undervisningsmateriale, hvor I selv står for undervisningen.

Digital dannelse på mellemtrinnet er et materiale, der tager udgangspunkt i, at eleverne er brugere af mobiltelefoner og, som regel, allerede en lang række tjenester og medier online.

Kom godt igang med digital dannelse på mellemtrinnet lader derfor eleverne komme til orde gennem en række øvelser og cases, som de kan relatere til deres egen medievirkelighed.

En del elever entrerer også de sociale medier i denne alder. Det kan have betydning for dynamikken i klassen, når en gruppe af elever pludselig har et virtuelt fællesskab udenom resten af klassen. Samtidigt, er eleverne ikke altid er bevidste om konsekvenserne ved eksempelvis at ytre sig negativt på internettet. Kom godt igang med digital dannelse på mellemtrinnet er med til at bevidstgøre eleverne om dette.

Målgruppe

  • Elever på mellemtrinnet (4.-6. klasse)

Udbytte

  • Indsigt i, hvad det betyder når vi skriver, chatter og deler online og i andre virtuelle sammenhænge.
  • Indsigt egne og andres grænser online og offline og handlekompetence i problemstillinger, der vedrører klassens digitale trivsel
  • Forebygning af digital mobning
  • Fælles opsamling med ‘tommelfingerregler’, der kan skabe ramme om god digital kultur på klasseniveau

Der arbejdes derudover med følgende færdighedsmål for it og kommunikation I dansk fra Undervisningsministeriet

  • Eleven kan begå sig i et virtuelt univers
  • Eleven kan forholde sig bevidst til konsekvenserne af sin færden på internettet
  • Eleven har viden om digitale fodspor
  • Eleven har viden om digitale profiler og digital kommunikation