Udvikling af digital strategi og digital antimobbestrategi

Denne pakke er et tilbud til jer, der gerne, som skole eller kommune vil blive skarpere på jeres digitale profil gennem udvikling af en digital strategi.

En digital strategi bør indeholde overvejelser vedrørende både de faglige og de alment dannende aspekter ved arbejdet med it og digitale medier i en skoleorganisation.

Udviklingen af strategien tager udgangspunkt i jeres organisation og jeres ‘profil’. Afsættet er Den Digitale Skoles 3 domæne model, der er udviklet i forlængelse af Professionsskolen UCCs kapacitetsmodel.

Målgruppe

  • Ledelse, bestyrelse og forvaltning

 

Udbytte

  • Dybere indsigt i organisationens rolle og ressourcer i arbejdet med digital dannelse og digital didaktik
  • En konkret strategi i et ønsket format for det fremadrettede arbejdet med digital mobning og digital dannelse til skolens mobbepolitik
  • En konkret strategi for optimal udnyttelse af skolens devices og læringsteknologier
  • En opsamling med “the way forward” for at forankre nye og ældre ideer