Tosprogs- & specialundervisning

Styrk jeres tosprogsundervisning og jeres læseunderstøttende undervisning med de muligheder som iPads tilbyder.

iPads rummer et stort potentiale med lettilgængelige ressourcer, der kan underbygge sprog- og læseforståelsen hos de børn, der kan have glæde af de ekstra værktøjer.

Den Digitale Skole kan hjælpe med at opkvalificere jeres tosprogsundervisning og eksempelvis jeres ressourcecenter, så I har en portefølje af brugbare apps, som både er lærerige og motiverende at arbejde med for eleverne.

  • Er I interesserede i, hvordan Den Digitale Skole kan hjælpe jeres tosprogs- og læseundervisning? Ring: 29 766 877

Produkter i denne kategori