Kom godt igang med digital dannelse i udskolingen

digital dannelse i udskolingen

Kom godt igang med digital dannelse i udskolingen er Den Digitale Skoles undervisningsforløb i digital dannelse til udskolingen. Forløbet tilbydes både som undervisningsforløb, med Den Digitale Skole som underviser, eller som undervisningsmateriale, hvor I selv står for undervisningen.

I udskolingen vil eleverne være brugere af en lang række sociale medier og det er udgangspunktet for materialet. Kom godt igang med digital dannelse i udskolingen handler om, at gøre eleverne til mere bevidste og kritiske digitale mediebrugere.

Problematikkerne i materialet er bundet op på konkrete problemstillinger og eleverne vil ofte have oplevet, at nogen er blevet udsat for mobning, eksklusion eller andre forhold, der kan gøre arbejdet mere håndgribeligt for eleverne.

Kom godt igang med digital dannelse i udskolingen er baseret på cases, som er virkelighedsnære ift. elevernes egen medievirkelighed. Eleverne skal løse problemstillinger og arbejde analytisk med emner som ‘fake news’, ‘shit storm’ og ‘haters’ på de sociale medier.

 

Eleverne i udskolingen kan også klædes på til at være digitale dannelses ambassadører, hvis det er noget I ønsker. Kontakt os og hør nærmere.

 

Målgruppe

  • Elever i udskolingen (7.-10. klasse)

Udbytte

  • Større forståelse af sociale mediers indflydelse på vores trivsel og en evne til at tale fagligt om det
  • En stykelse af elevernes analystiske evner til diskussion af digitale problemstillinger
  • Redskaber til forebyggelse og håndtering af digitale problemstillinger
  • Et styrket virtuelt fælleskab i klassen

 

Der arbejdes derudover med følgende færdighedsmål for it og kommunikation I dansk fra Undervisningsministeriet

  • Eleven kan diskutere etiske spørgsmål vedrørende kommunikation på internettet
  • Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og fællesskab
  • Eleven har viden om kommunikationsetik