Mikkel Offenberg
Mikkel Offenberg It-didaktisk konsulent
Phone: +45 29766877

 

Med en baggrund som skolelærer og cand.pæd.it. har han et unikt indblik i, hvad der virker, når skoler, organisationer og virksomheder ønsker at kommunikere digitalt med børn i grundskolen.

Som konsulent for virksomheder og organisationer er Mikkel Offenberg med til at udvikle og kvalitetssikre digitale kampagner, online platforme og apps til børn i grundskolen. Han har et indgående kendskab til børnenes kundskaber på de forskellige klassetrin, ligesom han ved, hvordan lærermanualerne skal designes for, at de digitale løsninger bliver brugt i praksis.

På skoleområdet bliver Mikkel Offenberg brugt til at implementere og opkvalificere brugen af digitale platforme til børn, forældre og medarbejdere. Han deltager som oplægsholder på pædagogiske dage, ligesom han holder foredrag og workshops om digital dannelse og teknologiforståelse i grundskolen for forældre, lærere, ledelse og forvaltning.

Ved siden af sin konsulentvirksomhed er Mikkel Offenberg ansat som digital vejleder på en folkeskole i København. Det betyder, at han har fingeren på pulsen i forhold til den virkelighed, som udspiller sig på grundskolerne.

Mikkel Offenberg (1978) er uddannet folkeskolelærer og cand.pæd.it. Han er  forfatter til flere artikler på folkeskolen.dk om digital dannelse og teknologiforståelse. Mikkel Offenberg er citeret i flere store dagblade og har deltaget i paneldebatter på Folkemødet om digital dannelse blandt børn i grundskolen.