teknologiforståelse

Teknologiforståelse i skolen

Teknologiforståelse i skolen kan hjælpe til bedre implementering af ny teknologi. Teknologiforståelse er samtidig en vigtig elevkompetence i en digital verden. 

Teknologiforståelse i skolen handler om, hvordan vi møder nye teknologier. Hvordan vi forstår dem og interagerer med dem – både som ledere, lærere og elever.

Lærere og elever på landets skoler møder og anvender idag et hav af læringsteknologier, heraf er mange digitale. Det er dog uhyre sjældent, vi møder teknologien på samme måde og med de samme forudsætninger. Derfor kan vores teknologiforståelse have stor indflydelse på, hvordan vi tager imod den nye læringsplatform, den nye skytjeneste og de nye interaktive tavler.  

Som organisation har skolen meget at vinde ved at styrke personalets teknologiforståelse. Det kan lette implementeringsprocesser og give rum til større forståelse og handlekompetence i mødet med det næste nye.

Samtidigt vinder emner som kodning, programmering og informatik indpas i skoledebatten. Grunden er et ønske om, at skolen er medvirkende til at styrke lærere og elevers forståelse af, hvordan teknologier virker. Teknologiforståelse handler derfor også om at blive klogere på de medier, vi hverdag er forbrugere af. På denne måde kan vi være kritiske og i sidste ende være med til at præge dem. Dette er særligt vigtigt i en tid, hvor man hele tiden bliver ledt af de ‘klik’, man foretager på nettet.  

Den Digitale Skole tilbyder at styrke jeres personale og elevers teknologiforståelse, så mødet med ny teknologi fremadrettet bliver mere meningsfuldt og gnidningsfrit.

 

  • Er I interesserede i, hvordan Den Digitale Skole kan hjælpe jer med teknologiforståelse som fag eller organisation? Ring: 29 766 877

Relaterede emner